O nama

Slunj GZPP d.d.


je trgovačko društvo iz Slunja koje je registirirano za obavljanje poslova u graditeljstvu te proizvodnju građevnog materijala, odnosno proizvodnja i prodaja betona i kamenog agregata za tržište i vlastite potrebe te pruža građevinske usluge u visokogradnji i niskogradnji.

Pod ovim nazivom (Slunj GZPP d.d.) poslujemo od 1991. godine sa sjedištem u Slunju sa namjerom građenja i proizvodnje građevnog materijala ali smo pravni sljednik sa tradicijom u poslovanju od 1947. godine na izgradnji građevinskih objekata na širem području Hrvatske. U svom poslovanju izvodili su se građevinski radovi u visokogradnji i niskogradnji te uređenju interijera, te smo nastupili na inozemnom tržištu na izgradnji objekata u visokogradnji. Vrlo značajne uspjehe smo ostvarili na izgradnji objekata na vojnom vježbalištu u Slunju.

Svojim proizvodima od betona i agregata opskrbljujemo područje Karlovačke županije odnosno grada Slunja općine Cetingrad i Rakovica. Od 1996. poslujemo sa pozitivnim poslovnim rezultatima, a kako je od 1991. - 1996. područje bilo pod okupacijom od 1996. smo započeli poslovanje i svake godine smo iskazivali dobre rezultate koji su u narednim godinama rasli. Pripadamo u grupu srednje velikih poduzeća, a po rastu ukupnog prihoda i ukupnog broja zaposlenih zabilježeni smo kao poduzeće sa dobrim uspjehom i kroz više poslovnih godina zapisani smo u zlatnu knjigu poduzetnika. Za sve svoje proizvode od betona i agregata provodimo kontrolu kvalitete i certifikaciju.

Graditeljstvo Slunj
Prodaja pijeska Slunj GZPP
Radovi na obnavljanju crkve